Adres

Polski PEN Club
ul. Krakowskie Przedmieście 87/89
00-079 Warszawa
NIP 5251636063

e- mail -penclub@penclub.com.pl

www.penclub.com.pl

  tel.  (48 22) 826 57 84   

  fax (48 22) 826 57 84

             k.  601 854 949  

tel. (48 22) 635 04 04 - Recepcja Fundacji Domu Literatury

Konto Polskiego PEN Clubu

BIC/SS.W.I.F.T.: BIGBPLPWXXX
PL 43 1160 2202 0000 0000 5515 5879

Bank Millennium S.A.
Ul. Stanisława Żaryna 2A
02-593 Warszawa

Polski PEN Club
00-079 Warszawa
ul. Krakowskie Przedmieście 87/89
Polen/Poland

Składka członkowska: 120 zł rocznie

 k.  507 940 118


Charakterystyka

P.E.N. (angielski skrót słów "poets, essayists, novelists", zarazem "pen" -"pióro"), opowiada się za swobodną wymianą twórczości, przeciw antagonizmom narodowym, klasowym, rasowym oraz dyktaturom i cenzurze. Od członków P.E.N. którymi mogą być godni tego pisarze, edytorzy i tłumacze, wymaga się przestrzegania zasad zawartych w deklaracji ideowej Międzynarodowego P.E.N., zwanej Kartą. P.E.N powstał w roku 1921 w Anglii.

 


Obecny Zarząd /29 lutego 2016/

 

Prezes   Adam Pomorski

Wiceprezesi   Paweł Huelle, Iwona Smolka

Sekretarz   Halina Cieplińska-Bitner

Skarbnik   Piotr Mitzner

 

Członkowie Zarządu:   Marek Bieńczyk, Jerzy Jarzębski, Basil Kerski, Ireneusz Krzemiński, Ewa Lipska, Anna Nasiłowska
Kazimierz Orłoś, Marek Radziwon, Małgorzata Szejnert, Paweł Śpiewak, Andrzej Werner, Henryk Woźniakowski, Marek Zaleski.

Komisja Rewizyjna: Alina Kowalczykowa, Joanna Szwedowska, Anna Trzeciakowska, Agnieszka Żuławska-Umeda.


Prezesi Polskiego PEN Clubu

1925           Stefan Żeromski
1925-1926  Jan Lorentowicz
1926-1933  Ferdynand Goetel
1933-1978  Jan Parandowski
1978-1990  Juliusz Żuławski (od 1990 Prezes Honorowy)
1991-1996  Artur Międzyrzecki 
1997-1999  Jacek Bocheński
1999-2001  Janusz Maciejewski
2001-2010  Władysław Bartoszewski (od 2010 Prezes Honorowy)
od 2010       Adam Pomorski


Władze PEN w latach 1947-2003

Władze wybrane na Walnym Zebraniu Członków w dniu 24.XI.2003r.

PREZYDIUM

Prezes – Władysław Bartoszewski, Wiceprezes – Ewa Lipska, Wiceprezes – Adam Pomorski, Sekretarz – Barbara Miecznicka, Skarbnik – Iwona Smolka

CZŁONKOWIE ZARZĄDU: Marek Bieńczyk, Włodzimierz Bolecki, Kazimierz Brakoniecki, Krzysztof Dorosz, Tadeusz Drewnowski, Jerzy Jarzębski, Ireneusz Krzemiński, Irena Lewandowska, Janusz Maciejewski, Janusz Odrowąż-Pieniążek, Jerzy Pomianowski, Leszek Szaruga (Aleksander Wirpsza), Andrzej Werner

KOMISJA REWIZYJNA: Helena Violett Komorowska, Aleksandra Hniatiuk, Andrzej Sieroszewski 

Władze wybrane na Walnym Zebraniu Członków w dniu 22.XI.2001r.

PREZYDIUM

Prezes – Władysław Bartoszewski, Wiceprezes – Adam Pomorski, Wiceprezes – Kazimierz Traciewicz, Sekretarz – Krzysztof Dorosz, Skarbnik – Iwona Smolka

CZŁONKOWIE ZARZĄDU: Tadeusz Drewnowski, Paweł Huelle, Hatif Janabi, Jerzy Jarzębski, Urszula Kozioł, Ireneusz Krzemiński, Zygmunt Kubiak, Irena Lewandowska, Janusz Maciejewski, Janusz Odrowąż-Pieniążek, Jerzy Pomianowski, Jan Józef Szczepański, Andrzej Werner

KOMISJA REWIZYJNA: Andrzej Kalinin, Jacek Łukasiewicz, Andrzej Sieroszewski, Helena Violetta Komorowska

Władze wybrane na Walnym Zebraniu Członków w dniu 29.XI.1999r.

PREZYDIUM

Prezes – Janusz Maciejewski, Wiceprezes – Adam Pomorski, Wiceprezes – Kazimierz Traciewicz, Sekretarz – Tadeusz Pióro, Skarbnik – Rafał Marszałek

CZŁONKOWIE ZARZĄDU: Władysław Bartoszewski, Tadeusz Drewnowski, Paweł Huelle, Hatif Janabi, Jerzy Jarzębski, Urszula Kozioł, Ireneusz Krzemiński, Zygmunt Kubiak, Irena Lewandowska, Janusz Odrowąż-Pieniążek, Jerzy Pomianowski, Jan Józef Szczepański, Andrzej Werner

KOMISJA REWIZYJNA: Andrzej Kalinin, Bolesław Fac, Jacek Łukasiewicz, Helena Violetta Komorowska, Andrzej Sieroszewski

Władze wybrane na Walnym Zebraniu Członków w dniu 20.III.1997r.

PREZYDIUM

Prezes – Jacek Bocheński, Prezes honorowy – Juliusz Żuławski (+ 10 stycznia 1999) Wiceprezes – Władysław Bartoszewski, Wiceprezes – Jerzy S. Sito, Sekretarz – Ewa Krasińska, Skarbnik – Ewa Kulik-Bielińska (do kwietnia 1998)

CZŁONKOWIE ZARZĄDU: Marian Brandys, Bolesław Fac, Izabela Jarosińska, Jerzy Jarzębski, Ryszard Kapuściński, Alina Kowalczykowa (członek rozszerzonego Zarządu na podstawie uchwały Zebrania Ogólnego z 20 marca 1995, skarbnik od października 1998), Urszula Kozioł, Ireneusz Krzemiński, Zygmunt Kubiak, Michał Ronikier (od 9 czerwca 1998 członek rozszerzonego Zarządu na podstawie uchwały Zebrania Ogólnego z 20 marca 1995), Jan Józef Szczepański, Andrzej Szczypiorski, Kazimierz Traciewicz (członek rozszerzonego Zarządu na podstawie uchwały Zebrania Ogólnego z 20 marca 1995), Anna Trzeciakowska, Jerzy Turowicz, Andrzej Werner

KOMISJA REWIZYJNA: Janusz Odrowąż-Pieniążek, Jadwiga Czachowska, Irena Doleżal-Nowicka

Władze wybrane na Walnym Zebraniu Członków w dniu 20.III.1995r.

PREZYDIUM

Prezes – Artur Międzyrzecki (do 2 listopada 1996), Prezes honorowy – Juliusz Żuławski, Wiceprezes – Władysław Bartoszewski, Wiceprezes – Jacek Bocheński, Sekretarz – Ewa Krasińska, Skarbnik – Adam Pomorski

CZŁONKOWIE ZARZĄDU: Marian Brandys, Bolesław Fac, Jerzy Ficowski, Izabela Jarosińska, Ryszard Kapuściński, Alina Kowalczykowa, Urszula Kozioł, Zygmunt Kubiak, Jan Józef Szczepański, Andrzej Szczypiorski, Anna Trzeciakowska, Jerzy Turowicz, Wiktor Woroszylski

KOMISJA REWIZYJNA: Janusz Odrowąż-Pieniążek, Jadwiga Czachowska, Irena Doleżal-Nowicka

Władze wybrane na Walnym Zebraniu Członków w dniu 23.I.1991r.

11.XII.1990 Juliusz Żuławski z powodu złego stanu zdrowia zrezygnował z funkcji prezesa. Zgodnie z jego propozycją postanowiono na podstawie nowego statutu zwolać w styczniu 1991 Zebranie Ogólne PEN Clubu. Na zebraniu tym, w dniu 23.I.1991, dokonano wyboru prezesa i nowego Zarządu.)

PREZYDIUM

Prezes – Artur Międzyrzecki, Prezes honorowy – Juliusz Żuławski, Wiceprezes – Jacek Bocheński, Wiceprezes – Anna Trzeciakowska, Sekretarz – Alina Kowalczykowa, Skarbnik – Bolesław Fac

CZŁONKOWIE ZARZĄDU: Marian Brandys, Andrzej Braun, Andrzej Drawicz, Jerzy Ficowski, Ryszard Kapuściński, Urszula Kozioł, Erwin Kruk, Zygmunt Kubiak, Egon Naganowski, Jan Józef Szczepański, Andrzej Szczypiorski, Jerzy Turowicz, Wiktor Woroszylski

KOMISJA REWIZYJNA: Janusz Odrowąż-Pieniążek, Jarosław Abramow, Irena Jurgielewiczowa, Irena Lewandowska, Andrzej Osęka

Władze wybrane na Walnym Zebraniu Członków w dniu 19.IX.1988r.

PREZYDIUM

Prezes – Juliusz Żuławski, Wiceprezes – Artur Międzyrzecki, Wiceprezes – Egon Naganowski, Sekretarz – Anna Trzeciakowska, Skarbnik – Andrzej Szczypiorski

CZŁONKOWIE ZARZĄDU: Władysław Bartoszewski, Marian Bizan, Marian Brandys, Andrzej Braun, Jerzy Ficowski, Paweł Hertz, Stefan Kisielewski, Urszula Kozioł, Marcin Król, Zygmunt Kubiak, Jan Józef Szczepański, Jerzy Turowicz, Wiktor Woroszylski

KOMISJA REWIZYJNA: Jacek Bocheński, Bolesław Fac, Tadeusz Chrzanowski, Michał Komar, Janusz Maciejewski

 

Władze wybrane na Walnym Zebraniu Członków w dniu 14.XI.1980r.

PREZYDIUM

Prezes – Juliusz Żuławski, Wiceprezes – Artur Międzyrzecki, Wiceprezes – Jerzy Zagórski, Sekretarz – Władysław Bartoszewski, Skarbnik – Andrzej Szczypiorski

CZŁONKOWIE ZARZĄDU: Lech Bądkowski, Marian Brandys, Andrzej Braun, Władysław Czapliński, Karola Estreicher, Jerzy Ficowski, Paweł Hertz, Stefan Kisielewski, Zygmunt Kubiak, Egon Naganowski, Seweryn Pollak, Leszek Prorok, Jan Józef Szczepański

KOMISJA REWIZYJNA: Jacek Bocheński, Maria Bechczyc-Rudnicka, Marcin Król, Zdzisław Najder, Tadeusz Zabłudowski

Władze wybrane na Walnym Zebraniu Członków w dniu 25.IV.1972 r.

PREZYDIUM

Prezes  – Jan Parandowski, Viceprezes – Jerzy Zagórski,  Viceprezes – Juliusz Żuławski, Sekretarz Generalny – Władysław Bartoszewski, Skarbnik – Michał Rusinek

CZŁONKOWIE ZARZĄDU: Roman Brandstaetter, Karol Estreicher, Jerzy Ficowski, Paweł Hertz, Maria Korniłowicz, Kazimierz Kumaniecki, Tadeusz Łopalewski, Wojciech Natanson, Aleksander Rymkiewicz, Antoni Słonimski, Andrzej Szczypiorski, Bronisław Zieliński, Jadwiga Żylińska

KOMISJA REWIZYJNA: Julian Maliniak, Maria Bechczyc Rudnicka, Tibor Csorba, Krzysztof Radziwiłł, Włodzimierz Wnuk

Władze wybrane na Walnym Zebraniu Członków w dniu 1.IV.1971r.

PREZYDIUM

Prezes  – Jan Parandowski, Viceprezes – Tadeusz Łopalewski,  Viceprezes  – Jerzy Zagórski, Sekretarz Generalny – Michał Rusinek, Skarbnik – Seweryn Pollak

CZŁONKOWIE ZARZĄDU: Władysław Bartoszewski, Henryk Bereza, Zbigniew Bieńkowski, Paweł Hertz, Kazimierz Kumaniecki, Wojciech Natanson, Antoni Olcha, Antoni Słonimski, Krystyna Tarnowska, Jerzy Zagórski, Bronisław Zieliński, Wojciech Żukrowski, Juliusz Żuławski

KOMISJA REWIZYJNA: Julian Maliniak, Maria Bechczyc Rudnicka, Tibor Csorba, Jan Koprowski, Włodzimierz Wnuk

Władze wybrane na Walnym Zebraniu Członków w dniu 17.XII.1969r.

PREZYDIUM

Prezes  – Jan Parandowski, Viceprezes – Paweł Jasienica,  Viceprezes – Tadeusz Łopalewski, Sekretarz Generalny – Michał Rusinek, Skarbnik – Seweryn Pollak

CZŁONKOWIE ZARZĄDU: Władysław Bartoszewski, Henryk Bereza, Zbigniew Bieńkowski, Paweł Hertz, Kazimierz Kumaniecki, Wojciech Natanson, Antoni Olcha, Antoni Słonimski, Krystyna Tarnowska, Jerzy Zagórski, Bronisław Zieliński, Wojciech Żukrowski, Juliusz Żuławski

KOMISJA REWIZYJNA: Julian Maliniak, Maria Bechczyc Rudnicka, Tibor Csorba, Jan Koprowski, Włodzimierz Wnuk

Władze wybrane na Walnym Zebraniu Członków w dniu 16.XII.1966r.

PREZYDIUM

Prezes  – Jan Parandowski, Viceprezes – Paweł Jasienica,  Viceprezes – Jerzy Zawieyski, Sekretarz Generalny – Michał Rusinek, Skarbnik – Mieczysław Lepecki

CZŁONKOWIE ZARZĄDU: Henryk Bereza, Zbigniew Bieńkowski, Zofia Kossak-Szatkowska, Kazimierz Kumaniecki, Wojciech Natanson, Antoni Olcha, Seweryn Pollak, Antoni Słonimski, Krystyna Tarnowska, Jerzy Zagórski, Bronisław Zieliński, Wojciech Żukrowski, Juliusz Żuławski

KOMISJA REWIZYJNA: Julian Maliniak, Maria Bechczyc Rudnicka, Tibor Csorba, Jan Koprowski, Włodzimierz Wnuk

Władze wybrane na Walnym Zebraniu Członków w dniu 14.XII.1965r.

PREZYDIUM

Prezes  – Jan Parandowski, Viceprezes – Kazimierz Kumaniecki,  Viceprezes – Julian Przyboś, Sekretarz Generalny – Michał Rusinek, Skarbnik – Mieczysław Lepecki

CZŁONKOWIE ZARZĄDU: Jan Brzechwa, Tadeusz Dehnel, Stefan Flukowski, Władysław Jan Grabski, Roman Kołoniecki, Edward Kozikowski, Tadeusz Kudliński, Wojciech Natanson, Antoni Olcha, Seweryn Pollak, Antoni Słonimski, Jerzy Zagórski, Jerzy Zawieyski

KOMISJA REWIZYJNA: Jan Dobraczyński, Maria Bechczyc Rudnicka, Tibor Csorba, Jan Koprowski, Mieczysław Szerer

Władze wybrane na Walnym Zebraniu Członków w dniu 17.VI. 1963r.

PREZYDIUM

Prezes  – Jan Parandowski, Viceprezes – Maria Dąbrowska,  Viceprezes – Jarosław Iwaszkiewicz, Sekretarz Generalny – Michał Rusinek, Skarbnik – Jerzy Zawieyski, Z-ca  Skarbnika – Mieczysław Lepecki

CZŁONKOWIE ZARZĄDU: Maria Bechczyc  Rudnicka, Jan Brzechwa, Władysław Jan Grabski, Zofia Kossak-Szatkowska, Edward Kozikowski, Tadeusz Kudliński, Kazimierz Kumaniecki, Ludwik Hieronim Morstin, Julian Przyboś, Antoni Słonimski, Aleksander Wat, Jerzy Zagórski

KOMISJA REWIZYJNA: Wojciech Natanson, Tibor Csorba, Jan Dobraczyński, Antoni Olcha, Mieczysław Szerer

Władze wybrane na Walnym Zebraniu Członków w dniu 10.XII. 1958r.

PREZYDIUM

Prezes  – Jan Parandowski, Viceprezes – Maria Dąbrowska,  Viceprezes – Jarosław Iwaszkiewicz, Sekretarz Generalny – Michał Rusinek, Skarbnik – Jerzy Zawieyski, Z-ca  Skarbnika – Mieczysław Lepecki

CZŁONKOWIE ZARZĄDU: Maria Bechczyc  Rudnicka, Jan Brzechwa, Władysław Jan Grabski, Zofia Kossak-Szatkowska, Edward Kozikowski, Tadeusz Kudliński, Kazimierz Kumaniecki, Julian Przyboś, Zenon Skierski, Antoni Słonimski, Aleksander Wat, Jerzy Zagórski

KOMISJA REWIZYJNA: Wojciech Natanson, Tibor Csorba, Jan Dobraczyński, Antoni Olcha, Mieczysław Szerer

Władze wybrane na Walnym Zebraniu Członków w dniu 8.III. 1955r.

PREZYDIUM

Prezes  – Jan Parandowski, Viceprezes – Maria Dąbrowska,  Viceprezes – Jarosław Iwaszkiewicz, Sekretarz Generalny – Michał Rusinek, Skarbnik – Jerzy Zawieyski

CZŁONKOWIE ZARZĄDU: Maria Bechczyc  Rudnicka, Kazimierz Brandys, Irena Krzywicka, Kazimierz Kumaniecki, Antoni Słonimski, Aleksander Wat, Wojciech Żukrowski

KOMISJA REWIZYJNA: Jan Brzechwa, Stanisław Koczorowski, Wojciech Natanson, Antoni Olcha, Mieczysław Szerer

Władze wybrane na Walnym Zebraniu Członków w dniu 6.VI.1950 r.

PREZYDIUM

Prezes  – Jan Parandowski, Viceprezes – Maria Dąbrowska,  Viceprezes – Zofia Nałkowska, Sekretarz Generalny – Michał Rusinek, Skarbnik – Tadeusz Breza

CZŁONKOWIE ZARZĄDU: Maria Bechczyc  Rudnicka, Pola Gojawiczyńska, Jarosław Iwaszkiewicz, Jan Nepomucen Miller, Aleksander Wat, Jerzy Zawieyski

KOMISJA REWIZYJNA: Jan Brzechwa, Stanisław Koczorowski, Mieczysław Szerer

Władze wybrane na Walnym Zebraniu Członków w dniu 16.XII.1947r.

PREZYDIUM

Prezes  – Jan Parandowski, Viceprezes – Maria Dąbrowska,  Viceprezes – Zofia Nałkowska, Sekretarz Generalny – Michał Rusinek, Skarbnik – Tadeusz Breza

CZŁONKOWIE ZARZĄDU: Maria Bechczyc  Rudnicka, Jarosław Iwaszkiewicz, Irena Krzywicka, Jan Nepomucen Miller, Gustaw Morcinek, Aleksander Wat, Jerzy Zawieyski

KOMISJA REWIZYJNA: Jan Brzechwa, Stanisław Koczorowski, Mieczysław Szerer

 

ZARZĄD SEKCJI TŁUMACZY PRZY POLSKIM PEN CLUBIE

W latach od 8.III.1948 r. do 31.XII.1973 r. działała przy Polskim PEN Clubie Sekcja Tłumaczy. Przewodniczącym Zarządu Sekcji Tłumaczy był przez cały okres jej istnienia Bronisław Zieliński. W skład Zarządu wchodzili w różnych okresach kadencji: Zofia Ernstowa, Tadeusz Dehnel, Joanna Guze, Gabriel Karski, Maria Korniłowicz, Seweryn Pollak, Barbara Sieroszewska, Zofia Siwicka, Zygmunt Stoberski, Krystyna Tarnowska, Anna Trzeciakowska, Maria Wisłowska

Formy działalności

funkcja opiniotwórcza (uchwały, oświadczenia, np. wspólna deklaracja polsko-niemiecka z r. 1989 przeciw podziałowi Europy, wielokrotne protesty przeciw cenzurze, nietolerancji, antysemityzmowi, antagonizmom etnicznym, jak też przeciw obciążaniu książek podatkiem VAT, uszczuplaniu praw autorskich etc.)

obrona represjonowanych pisarzy świata (pomyślne starania o uwolnienie z więzienia w Wietnamie członka honorowego Polskiego PEN Clubu, prof. Doan Viet Hoafa, 1998).

publiczne odczyty, dyskusje literackie, konferencje międzynarodowe (konferencja polsko-ukraińska, Kraków, 1998), spotkania z autorami zagranicznymi; w ostatnim dziesięcioleciu goszczeni byli m.in. Josip Brodski, Friedrich Dürenmatt, Umberto Eco, Allen Ginsberg, Günter Grass, Seamus Heaney, Miroslav Holub, György Konrad, Mario Luzi, Claudio Magris, Bułat Okudżawa, Amos Oz, Martin Walser.

 


 

 

MIĘDZYNARODOWA KARTA P.E.N.

Literatura, aczkolwiek w swojej genezie narodowa, nie zna granic i winna pozostać wspólną własnością narodów, bez względu na polityczne czy narodowościowe wstrząsy.

W żadnych okolicznościach, a zwłaszcza podczas wojny, dziełom sztuki i bibliotekom — spuściźnie całej ludzkości — nie powinna zagrażać zaciekłość narodowa czy polityczna.

Członkowie PEN Clubu winni zawsze wszelkim dostępnym im wpływem przyczyniać się do porozumienia i wzajemnego szacunku między narodami. Zobowiązują się czynić wszystko, co w ich mocy, by przeciwdziałać nienawiści rasowej, klasowej i narodowej, i bronić ideału jednej ludzkości żyjącej w pokoju na świecie.

PEN Club opowiada się za zasadą nieskrępowanego przekazu myśli wewnątrz każdego narodu i między wszystkimi narodami, a jego członkowie zobowiązują się w swoim kraju lub w społeczności, do której należą, występować przeciwko wszelkim fenomenom tłumienia wolności słowa.

PEN Club opowiada się za wolnością prasy i przeciwstawia się arbitralnej cenzurze w czasach pokoju — w przeświadczeniu, że nieuchronne dążenie świata ku wyższym formom organizacji politycznej i gospodarczej wymaga swobody krytyki władz, urzędów i instytucji.

Ponieważ zaś wolność zakłada dobrowolne ograniczenie,  członkowie zobowiązują się występować przeciwko takim nadużyciom wolności prasy, jak kłamliwe publikacje, rozmyślne fałsze lub wypaczenie faktów dla celów politycznych i osobistych.

 


 

Statut Polskiego PEN Clubu

I Nazwa, siedziba i cele stowarzyszenia

§ 1
Stowarzyszenie pod nazwą „Polski PEN Club” jest polskim centrum Międzynarodowej Federacji P.E.N. Siedzibą Polskiego PEN Clubu jest Warszawa. Terenem działalności Polskiego PEN Clubu jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 2
Celem Polskiego PEN Clubu jest:
a/ urzeczywistnianie idei i wskazań Międzynarodowej Karty P.E.N.;
b/ utrzymywanie i rozwijanie zawodowej i towarzyskiej łączności między członkami stowarzyszenia;
c/ utrzymywanie stałych stosunków z PEN Clubami w innych krajach i zrzeszonymi w nich pisarzami;
d/ czuwanie nad nieskrępowaną wymianą kulturalną i sprawami literatury polskiej w świecie.

§ 3
Dla osiągnięcia swych celów Polski PEN Club:
a/ pozostaje w stałym kontakcie z Międzynarodową  Federacją  P.E.N. z siedzibą w Londynie, jej sekretariatem międzynarodowym i biurem;
b/ nagradza wybitne prace zarówno w dziedzinie przekładów literatury polskiej na języki obce oraz literatury obcej na polski, jak też w innych dziedzinach piśmiennictwa i edytorstwa;
c/ uczestniczy w zjazdach, konferencjach i sesjach Międzynarodowej Federacji P.E.N., a także w konferencjach regionalnych zwoływanych przez poszczególne centra krajowe i w dwustronnych spotkaniach z centrami;
d/ przyjmuje zagranicznych pisarzy przybyłych w delegacjach P.E.N. bądź indywidualnie;
e/ utrzymuje na użytek swych członków, taśmotekę oraz bibliotekę złożoną głównie z przekładów i publikacji o tematyce związanej z celami stowarzyszenia;
f/ przygotowuje spotkania, odczyty i dyskusje literackie;
g/ urządza towarzyskie spotkania swych członków;
h/ może współpracować z innymi stowarzyszeniami naukowymi i artystycznymi, których założenia są zbieżne z celami PEN – w takich formach jakie uzna za właściwe Zarząd;
i/ powoływać może do życia fundacje działające na rzecz stowarzyszenia i delegować do ich komisji założycielskich, bądź władz i agend, członków wybranych przez Zarząd lub Zebranie Ogólne.

II Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 4
Członkami stowarzyszenia mogą być autorzy dzieł z zakresu literatury i humanistyki, tłumacze literatury oraz edytorzy, którzy uznają zasady Międzynarodowej Karty P.E.N. Kandydat zgłasza chęć przystąpienia do stowarzyszenia pisemnie. Zarząd rozpatruje podanie nie wcześniej niż po upływie miesiąca i podejmuje decyzję w tajnym głosowaniu.

§ 5
Członek Polskiego PEN Clubu ma prawo wystąpić ze stowarzyszenia zawiadamiając o tym Zarząd. Członek stowarzyszenia może być wykreślony z listy członków przez Zarząd większością 2/3 głosów obecnych, jeśli:
a/ działa na szkodę stowarzyszenia;
b/ przynosi ujmę stowarzyszeniu swoim postępowaniem;
c/ zalega dłużej niż 6 miesięcy z płaceniem składek.
Wykluczonemu przez Zarząd członkowi przysługuje prawo odwołania się do Zgromadzenia Ogólnego.

§ 6
Członek Polskiego PEN Clubu:
a/ ma czynne i bierne prawo w wyborach do władz stowarzyszenia;
b/ korzystać może z biblioteki i archiwów stowarzyszenia;
c/ zgłaszać może wnioski do władz stowarzyszenia.

§ 7
Członek Polskiego PEN Clubu ma obowiązek:
a/ przestrzegać zasad Międzynarodowej Karty P.E.N.;
b/ opłacać krajowe i międzynarodowe składki członkowskie;
c/ stosować się do postanowień statutu i regulaminów stowarzyszenia.

III Środki finansowe

§ 8
Na środki finansowe stowarzyszenia składają się:
a/ wpisowe i składki członkowskie w wysokości ustalonej na wniosek Zarządu przez Zebranie Ogólne;
b/ fundusze płynące z darów, testamentów i zapisów testamentowych oraz z wydawnictw, odczytów i innych imprez;
c/ dochody z fundacji powołanych zgodnie z § 3 punkt i;
d/ dotacje państwa.

IV Władze Polskiego PEN Clubu

§ 9
Władzami Polskiego PEN Clubu są:
a/ Zebranie Ogólne;
b/ Prezes Polskiego PEN Clubu;
c/ Zarząd;
d/ Komisja Rewizyjna.

§ 10
Zebranie Ogólne jest naczelnym organem stowarzyszenia.
Zebrania Ogólne dzielą się na zwyczajne i nadzwyczajne.
Zebranie Ogólne Zwyczajne o charakterze sprawozdawczo-wyborczym odbywa się raz na cztery lata.
Zebranie Ogólne Zwyczajne o charakterze sprawozdawczym odbywa się co najmniej raz na dwa lata, w połowie kadencji.
Zebranie Ogólne Nadzwyczajne zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, albo na wniosek Komisji Rewizyjnej lub 1/3 członków stowarzyszenia, w ciągu miesiąca od dnia zgłoszenia wniosku. Prawo do zwołania Zebrania Ogólnego Zwyczajnego lub Nadzwyczajnego przysługuje jedynie Zarządowi.

Zebranie Ogólne:
a/ wybiera w oddzielnych głosowaniach zwykłą większością głosów Prezesa, Zarząd stowarzyszenia i Komisje Rewizyjną na okres 4 lat;
b/ zatwierdza regulaminy, sprawozdania Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
c/ rozstrzyga o majątku stowarzyszenia, zmianach statutu, rozwiązaniu stowarzyszenia;
d/ rozpatruje wnioski organów stowarzyszenia oraz wnioski i odwołania zgłoszone przez jego członków;
e/ nadaje godność prezesa honorowego na wniosek Zarządu.

Uchwały zapadają w obecności co najmniej 1/3 członków, większością zwyczajną.
O terminie zwołania Zebrania Ogólnego winni być członkowie zawiadomieni co najmniej dwa tygodnie wcześniej.
Jeśli o oznaczonej godzinie nie zbierze się przepisowa liczba członków, w pół godziny później Zarząd otwiera prawomocne zebranie bez względu na liczbę obecnych. W sprawach dotyczących nabycia lub zbycia nieruchomości oraz zmiany statutu wymagana jest jednak obecność co najmniej 1/3 członków i większość 2/3 głosów.

§ 11
Prezes Polskiego PEN Clubu wraz z zarządem reprezentują stowarzyszenie i kierują bieżącymi pracami stowarzyszenia.

§ 12
Zarząd Polskiego PEN Clubu składa się z 18 członków wraz z wybieranym oddzielnie Prezesem.
Zarząd wybiera spośród siebie dwóch wiceprezesów, sekretarza generalnego i skarbnika, którzy tworzą Prezydium Zarządu.
Ażeby uchwały Zarządu uzyskać mogły prawomocność, obecnych musi być na zebraniu Zarządu co najmniej pięciu jego członków.
Przy równej ilości głosów, jeśli liczba obecnych członków Zarządu jest parzysta, rozstrzyga głos Prezesa lub – w razie jego nieobecności – przewodniczącego zebrania.
Zobowiązania majątkowe w imieniu PEN Clubu zaciągać mogą co najmniej dwie osoby spośród Prezydium Zarządu.

Zarząd:
a/ przyjmuje i skreśla członków, przy czym skreślony może się odwołać do Zebrania Ogólnego;
b/ zbiera składki od członków, przyjmuje darowizny, ofiary, zasiłki oraz inne przekazywane fundusze;
c/ ukonstytuowany jako jury wybiera laureatów dorocznych nagród literackich Polskiego PEN Clubu;
d/ udziela stypendiów na zagraniczne wyjazdy członków Polskiego PEN Clubu;
e/ opracowuje regulaminy stowarzyszenia;
f/ ustanawia fundacje upoważniając do występowania w imieniu fundatora swoje prezydium lub inaczej wybranych przedstawicieli;
g/ broni materialnych i moralnych interesów stowarzyszenia we wszelkich instytucjach administracyjnych, sądowych i społecznych, oraz instytucji i osób prywatnych;
h/ sporządza sprawozdania ogólne i finansowe z działalności stowarzyszenia, zatwierdza przedłożony przez Skarbnika preliminarz budżetowy, zarządza majątkiem stowarzyszenia i załatwia sprawy bieżące;
i/ zwołuje Zebranie Ogólne i wykonuje uchwały;
j/ rozsądza spory między członkami PEN Clubu, jeśli proszą Zarząd o rozstrzygnięcie, od którego mogą jednakże odwołać się do Zebrania Ogólnego.

§ 13
Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków i 2 zastępców wybranych przez Zebranie Ogólne na 4 lata. Obowiązkiem Komisji jest złożenie sprawozdania na Wyborczym Zebraniu Ogólnym z przeprowadzonej kontroli działalności Zarządu. Na zebraniu tym przewodniczący Komisji Rewizyjnej składa wniosek w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej może uczestniczyć w zebraniach Zarządu bez prawa głosu.

§ 14
Polski PEN Club może finansować odczyty i imprezy literackie organizowane przez członków PEN Clubu poza Warszawą – siedzibą stowarzyszenia.

V Rozwiązanie stowarzyszenia

§ 15
Rozwiązanie Polskiego PEN Clubu może być postanowione jedynie na zwołanym w tym celu Zebraniu Ogólnym. Dla powzięcia prawomocnej uchwały konieczna jest obecność co najmniej połowy członków. Uchwała zapaść musi większością 2/3 głosów. Uchwała o rozwiązaniu stowarzyszenia określić winna jednocześnie sposób likwidacji oraz cel, na jaki ma być przekazane mienie stowarzyszenia.

VI.Założyciele stowarzyszenia

Założycielami Polskiego PEN Clubu  - na przełomie lat 1924-25 byli: Emil Breiter, Bolesław Gorczyński, Wacław Grubiński, Juliusz Kaden-Bandrowski, Stefan Krzywoszewski, Jan Lechoń, Jan Lorentowicz, Bronisława Neufeldówna, Eugeniusz Popoff, Józef Relidzyński, Leopold Staff, Stefan Żeromski.

 

  Pobierz statut w wersji PDF

 


 

WZNOWIENIE DZIAŁALNOŚCI  19.IX.1988

List Prezydenta  M.St. Warszawy(1)

Warszawa, 1 sierpnia 1988

Obywatel Juliusz Żuławski, Warszawa

W nawiązaniu do pisma Ministra Kultury i Sztuki z dnia  28 lipca 1988 r. uprzejmie informuję, że wyrażona została zgoda na zwołanie przez Obywatela Zgromadzenia Ogólnego członków PEN Clubu w celu wyłonienia statutowych władz stowarzyszenia.

Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy

Jan Bolesławski

 
 

 (1)Oficjalną korespondencję w tej sprawie poprzedziło spotkanie w Zamku Królewskim w Warszawie na zaproszenie prof. Aleksandra Gieysztora. Oprócz gospodarza wzięli w nim udział: Artur Międzyrzecki z ramienia PEN Clubu i prof. Kazimierz Secomski  – członek ówczesnej Rady Państwa.

List Ministra Kultury i Sztuki

2 sierpnia 1988

Pan Juliusz Żuławski,

Warszawa

W nawiązaniu do pisma Prezydenta Miasta Warszawy z dnia 1 sierpnia br. W sprawie zwołania zebrania wyborczego członków PEN Clubu, upoważniam Pana do nadzoru nad technicznym przygotowaniem Zgromadzenia Ogólnego członków PEN Clubu w celu wyłonienia statutowych władz stowarzyszenia.

Z poważaniem

Aleksander Krawczuk

 

Uchwała Zebrania Ogólnego Polskiego PEN Clubu przyjęta jednogłośnie 19.IX.1988

Zgromadzenie Ogólne członków Polskiego PEN Clubu, w dniu 19 września 1988 roku, wita z zadowoleniem działania, mające na celu dokonanie przełomu w życiu polskim.

Jesteśmy przekonani, że uprawianie różnorodności poglądów i poczynań w życiu gospodarczym, społecznym, politycznym i kulturalnym, a także pluralizm w ruchu zawodowym, skupiającym przeważającą liczbę czynnych obywateli, stworzy warunki niezbędne do wydźwignięcia kraju z ciężkiego kryzysu duchowego i materialnego.

Uważamy, że tylko dobra wola przedstawicieli władz i legalnie działającego NSZZ „Solidarność” – oraz rzeczników innych ugrupowań i prowadzone przez nich w dobrej wierze rozmowy – mogą i powinny zakończyć się przeobrażeniami, które umożliwią owocne i pełnoprawne współistnienie wszystkich obywateli naszego kraju.

Wnioskodawcy: Marian Brandys, Andrzej Braun, Jerzy Ficowski, Paweł Hertz, Stefan Kisielewski,Artur Międzyrzecki, Egon Naganowski, Jan Józef Szczepański, Jacek Woźniakowski, Juliusz Żuławski.