Nagroda za szczególne zasługi dla piśmiennictwa polskiego

  • 1989    Jerzy Giedroyc (na życzenie Laureata kwotę nagrody przekazano Liceum Ukraińskiemu w Legnicy)
  • 1996    Jerzy Turowicz