Nagroda za przekłady z literatury obcej na język polski

( Nagroda przyznawana od 1929 Roku)

 • 1929 Aniela Zagórska ZA najlepszy polski przekład, Jaki ukazał sie w okresie 1926/29
 • 1932 Tadeusz Boy-Żeleński ZA przekład Vie d'Henri Brulard Stendhala
 • 1935 Julian Tuwim ZA przekład poematu A. Puszkina Miedny Osadnik            
 • 1935 Józef Wittlin ZA przekład oo greki Odysei Homera
 • 1937 Edward Boyé Za przekłady oo Literatury włoskiej i hiszpańskiej
 • 1938 Gabriel Karski ZA całokształt działalności przekładowej z literatury francuskiej
 • 1939 Maria Godlewska ZA całokształt działalności przekładowej z literatury anglo-saskiej
 • 1948 Leopold Staff ZA całokształt twórczości translatorskiej
 • 1949 Stefan Srebrny ZA przekłady z literatury starogreckiej
 • 1950 Adam Ważyk ZA całokształt twórczości translatorskiej
 • 1951 Wacław Rogowicz ZA przekłady prozy francuskiej i rosyjskiej
 • 1952 Ludwik Hieronim Morstin ZA przekłady klasycznej Poezji łacińskiej
 • 1954 Kazimiery Iłłakowiczówny ZA całokształt twórczości translatorskiej
 • 1956 Julian Rogoziński ZA przekłady prozy francuskiej
 • 1960 Roman Kołoniecki ZA przekłady Poezji francuskiej
 • 1960 Zofia Jachimecka ZA przekłady prozy francuskiej i włoskiej
 • 1960 Bronisław Zieliński ZA przekłady prozy z jezyka angielskiego
 • 1961 Władysław Broniewski ZA całokształt twórczości translatorskiej
 • 1963 Feliks Konopka ZA przekład Fausta Goethego
 • Anna Ludwika Czerny 1964 ZA przekłady z dawnych literarur romańskich
 • 1964 Zbigniew Bieńkowski ZA przekłady Poezji francuskiej i rosyjskiej
 • 1964 Jerzy Zagórski Za przekłady Poezji
 • 1965 Tadeusz Jan Dehnel ZA przekłady prozy z jezyka angielskiego
 • 1966 Krystyna Tarnowska ZA przekłady prozy z jezyka angielskiego
 • 1966 Seweryn Pollak ZA przekłady Poezji i prozy rosyjskiej
 • 1967 Wacława Komarnicka ZA przekłady prozy rosyjskiej i angielskiej
 • 1967 Zygmunt Kubiak ZA przekłady literatur klasycznych i literatury nowogreckiej
 • 1969 Mieczysław Jastrun ZA przekłady z jezyka niemieckiego Poezji, zwłaszcza Rilkego i Hölderina
 • 1970 Edyta Sicińska ZA przekłady prozy niemieckiej, zwłaszcza T. Manna i H. Kleista
 • 1970 Juliusz Żuławski Za przekłady z jezyka angielskiego Poezji i hiszpańskiego
 • 1971 Paweł Hertz ZA przekłady prozy francuskiej
 • 1971 Artur Międzyrzecki ZA przekłady Poezji francuskiej
 • 1972 Zofia Siwicka ZA przekłady dramatów Szekspira
 • 1972 Barbara Sieroszewska ZA przekłady prozy włoskiej
 • 1973 Roman Brandstaetter ZA przekłady tekstów biblijnych z jezyka hebrajskiego
 • 1973 Anna Trzeciakowska ZA przekłady prozy z jezyka angielskiego
 • 1974 Anna Kamieńska-Śpiewakowa ZA przekłady Poezji, zwłaszcza Poezji Ludowej narodów słowiańskich
 • 1974 Henryk Krzeczkowski ZA przekłady prozy z jezyka angielskiego
 • 1975 Joanna Guze ZA przekłady prozy z jezyka francuskiego
 • 1975 Maciej Słomczyński ZA przekład   Raju utraconego Miltona
 • 1976 Kazimiera Jeżewska ZA przekład Iliady Homera
 • 1976 Wanda Kragen ZA przekłady prozy z jezyka niemieckiego
 • 1977 Kalina Wojciechowska ZA przekłady prozy z jezyka angielskiego i hiszpańskiego
 • 1977 Jerzy Ficowski Za przekłady Poezji
 • Jerzy S. Sito 1978 ZA przekłady Poezji angielskiej
 • 1978 Irena i Egon Naganowscy ZA przekady prozy z jezyka niemieckiego
 • 1979 Wiktor Woroszylski ZA przekłady Poezji rosyjskiej
 • 1979 Jadwiga Olędzka ZA przekłady prozy z jezyka angielskiego
 • 1980 Camilla Mondral ZA przekłady prozy angielskiej
 • 1980 Julia Hartwig ZA przekłady Poezji francuskiej
 • 1981 Zygmunt Łanowski ZA przekłady prozy szwedzkiejá
 • 1981 Irena Tuwim ZA przekłady prozy z jezyka angielskiego
 • 1981 Włodzimierz Slobodník ZA przekłady Poezji rosyjskiej
 • 1989 ZA przekłady Stanisława Barańczaka Poezji
 • 1989 Eligia Bąkowska ZA przekłady prozy z jezyka francuskiego
 • 1989 Jerzy Schwakopf ZA przekłady prozy z jezyka angielskiego
 • Jarosław Marek Rymkiewicz 1990 ZA przekłady Poezji
 • 1990 Jerzy Pomianowski ZA przekłady prozy z jezyka rosyjskiego
 • 1991 Jerzy Litwiniuk zaprzekłady Poezji
 • 1991 Anna Kołyszko ZA przekłady prozy z jezyka niemieckiego
 • 1992 Jadwiga Dackiewicz ZA przekłady z jezyka francuskiego
 • 1992 Sławomir Blaut ZA przekłady prozy z jezyka niemieckiegi
 • 1993 Zofia Chądzyńska ZA przekłady prozy z jezyka hiszpańskiego
 • 1993 Małgorzata Łukasiewicz ZA przekłady z jezyka niemieckiego
 • 1994 Michał Friedman ZA przekłady klasyki Żydowskiej
 • 1994 Adam Pomorski Za przekłady Poezji
 • 1995 Jan Garewicz ZA przekłady niemieckiej literatury filozoficznej
 • 1995 Ireneusz Kania ZA całokształt twórczości translatorskiej
 • 1996 Carlos Marodan-Casas Za przekłady z jezyka hiszpańskiego
 • 1996 Piotr Sommer ZA przekłady z jezyka angielskiego Poezji
 • 1997 Jan Radożycki ZA przekłady literatury starogreckiej
 • 1997 Aleksander ziemny ZA przekłady Poezji hebrajskiej
 • 1998 Andrzej Sobol-Jurczykowska ZA przekłady prozy z jezyka hiszpańskiego
 • 1999 Maryna Ochab ZA przekłady prozy z jezyka francuskiego
 • 2000 Ziemowit Fedecki ZA przekłady literatury rosyjskiej, białoruskiej i francuskiej
 • 2003 Feliks Przybylak ZA przekłady klasycznych dziel
 • 2005 Robert Reszke ZA przekłady humanistycznych dziel z jezyka niemieckiego
 • 2006 Teresa Worowska ZA przekłady literatury węgierskiej / dzieła Sandora Maraia /
 • 2007 Maria Przybyłowska ZA przekłady literatury niemieckojęzycznej / dzieła Eliasa Canettiego /
 • 2010 Leszek Engelking ZA przekady z literatury czeskiej
 •