Nagroda stypendialna im. Czesława Seyferta

Nagroda im. Czesława Seyferta (nagroda stypendialna ufundowana przez Czesława Seyferta, zamieszkałego w Concord, Kalifornia, USA), którą otrzymał w 1993 roku Erwin Kruk.