Nagroda pamiętnikarska

Nagroda Pamiętnikarska (fundacja Marii Ginter, członka Polskiego PEN Clubu), którą otrzymał w 1989 roku Kazimierz Leski za książkę Życie niewłaściwie urozmaicone. Wspomnienia oficera wywiadu i kontrwywiadu AK.