Nagroda im. Roberta Graves'a

(Fundacja Roberta Gravesa)

  • 1976     Ryszard Krynicki      za tom Organizm zbiorowyza
  • 1976     Jerzy Górzański       za utwory poetyckie ogłoszone w Nowym Wyrazie
  • 1977     Witold Dąbrowski   za tom Arrasowanie 
  • 1978     Tomasz Gluziński   za tom Przebieg wydarzeń 
  • 1979     Ewa Lipska              za tom Piąty zbiór wierszy 
  • 1980     Jan Twardowski      za tom Wiersze wybrane 
  • 1981     Tomasz Jastrun      za tom Promienie błędnego koła