Nagroda im. Mieczysława Lepeckiego

(Nagroda ufundowana w 1971 roku przez Janinę Lepecką, wdowę po wybitnym pisarzu, wiceprezesie Polskiego PEN Clubu. Przyznawana za wybitne dzielo piśmiennictwa polskiego wydane drukiem w Polsce.)

  • 1971    Jerzy Krzysztoń                      za książkę Skok do Eldorado, 1967
  • 1972    Andrzej Szczypiorski            za książkę Msza za miasto Arras
  • 1974    Jacek Woźniakowski           za książkę Zapiski kanadyjskie
  • 1975    Władysław Bartoszewski    za książkę 1859 dni Warszawy 
  • 1976    Jan Józef Szczepański        za książkę Przed nieznanym trybunałem
  • 1977    Jerzy Kądziela                       za książkę Młodość Stefana Żeromskiego
  • 1978    Tadeusz Zychiewicz             za cykl Stare Przymierze, Genesis, Exodus 
  • 1979    Jan Białostocki                     za tom Refleksje i syntezy ze świata sztuki 
  • 1980    Marian Brandys                    za dzieło Koniec świata szwoleżerów 
  • 1981   Ludwik Hass                         za książkę Sekta farmazonii warszawskiej