Nagroda im. Jana Strzeleckiego

( Z inicjatywy Bronisława Geremka, Jerzego Jedlickiego, Jana Józefa Lipskiego i Tadeusza Mazowieckiego, członków Polskiego PEN Clubu, Zarząd Polskiego PEN Clubu powołał fundusz Nagrody im. Jana Strzeleckiego za twórczość publicystyczną, eseistyczną, humanistyczną w duchu patrona Nagrody.)

  • 1990    Bohdan Cywiński
  • 1991    Michał Głowiński
  • 1992    Ireneusz Krzemiński
  • 1993    Andrzej Krzysztof Kunert
  • 1994    Andrzej Osęka
  • 1995    Krystyna Kerstenowa
  • 1998    Andrzej Mencwel
  • 1999    Jan Karski
  • 2000    Barbara Skarga
  • 2002    Jakub Karpiński