Nagroda im. Gracji Kerenyi

Nagroda Polskiego PEN Clubu im. Gracji Kerényi (ufundowana wspólnie z Węgierskim Instytutem Kultury), którą otrzymała w 1992 roku Erzsébet Szenyán.