Nagroda Edytorska im. Juliusza Żuławskiego

( Nagroda przyznawana od 1978 Roku;. od 2010 Roku Juliusza Żuławskiego im )

 • 1978 Juliusz Wiktor Gomulicki,  Paweł Hertz
 •  1979 Czesław Zgorzelski
 •  1979 Marian Bizan
 • 1980 Karol Estreicher       
 • 1980 Konrad Górski
 • 1981 redakcja Naczelna Encyklopedii Katolickiej                 
 • 1989 Anna Staniewska 
 • 1990 Zygmunt Kubiak - ZA Wydanie   Iliady i Odysei 
 • 1990 Henryk Markiewicz i Andrzej Romanowski - za Skrzydlate Slowa 
 • 1991 Władysław Kopaliński
 • 1992 Maria Ofierska 
 • 1993 Jadwiga Czachowska 
 • 1994 Kazimierz i Zofia Romanowiczowie 
 • 1995 Maria Danilewicz Zielińska 
 • 1996 Zespół Redakcyjny Audycji Literackich Programu II Polskiego Radia 
 • 1997 Janusz Odrowąż-Pieniążek         
 • 2000 Zofia Hertz 
 • 2002 Barbara Toruńczyk
 • 2008 Hanna Kirchner
 • 2009 Maria Bokszczanin
 • 2010 Roman Loth
 • 2013 Zdzisław Jerzy Adamczyk 
 • 2014 Janusz Degler
 • 2015 Zespół Edytorski Wydania Naukowego Listów do Adama Mickiewicza.  Elżbieta Jaworska, Joanna Krauze-Karpińska, Wiesława Kordaczuk, Maria Prussak, ŚP. Maria Dernałowicz
 • 2016 Redakcja Pełnej Edycji Archiwum Ringelbluma
 • 2017 Zespół Edytorski Biblioteki Pisarzy Staropolskich Instytutu Badań Literackich PAN