Nagroda im. Jana Parandowskiego

Dotychczasowi laureaci:

 • Jerzy Turowicz (1988)
 • Zbigniew Herbert (1989)
 • Gustaw Herling-Grudziński (1990)
 • Andrzej Kuśniewicz (1991)
 • Leszek Kołakowski (1992)
 • Julian Stryjkowski (1993)
 • Stanisław Lem (1994)
 • Ryszard Kapuściński (1995)
 • Stanisław Barańczak (1996)
 • Tadeusz Różewicz (1997) 
 • Kazimierz Brandys (1998)
 • Jan Józef Szczepański (2001)
 • Tadeusz Konwicki (2002)
 • Jerzy Kłoczowski(2005)
 • Jacek Bocheński (2006)
 • Anna Świderkówna (2007) 
 • Michał Głowiński (2008)
 • Julia Hartwig (2009)
 • Sławomir Mrożek (2010)
 • Jerzy Jedlicki (2012)
 • Ryszard Krynicki (2014)
 • Adam Zagajewski (2015)
 • Andrzej Wajda (2016)
 • Józef Hen (2017)