Uroczystość nadania imienia Władysława Bartoszewskiego Sali Konferencyjnej w siedzibie Rzecznika Praw Obywatelskich w Warszawie.

2015.06.18

Dla uczczenia zasług Profesora Władysława Bartoszewskiego, Sala Konferencyjna Biura Rzecznika Praw Obywatelskich otrzmała Jego imię. Uroczystość odbyła się 18 czerwca 2015 roku z udziałem: Pani Ireny Lipowicz, Rzecznik Praw Obywatelskich; Marka Zająca, Sekretarza Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej; Pani Anny Azasi, Ambasador Izraela w Polsce; dr. Thomasa M. Buchsbauma, Ambasadora Austrii w Polsce oraz kombatantów: Pana Wojciecha Topolskiego, Pana Prof. Stanisława Leszczyńskiego. Uczestniczyli w niej również przedstawiciele rodziny Władysława Bartoszewskiego, Pani Zofia Bartoszewska, jego przyjaciele i współpracownicy.
MÓJ PEN CLUB...

2015.04.24

Międzynarodowe stowarzyszenie pisarzy z siedzibą w Londynie jest znane jako PEN (Poets, Essayists, Novelists) Club. Władysław Bartoszewski, członek Polskiego PEN Clubu od 45 lat, jego były sekretarz (1972–1988), prezes (2001–2010), a obecnie prezes honorowy, w rozmowie z Iwoną Smolką (wiceprezesem) i Adamem Pomorskim (prezesem od 2010 r.) opowiada o trudnych i dramatycznych latach Polskiego PEN Clubu jako ważnej placówki, aktywnej w walce o wolność i godność ludzi pióra zarówno w okresie PRL, jak i dramatycznego epizodu stanu wojennego, w ciągłej trosce o zachowanie wierności zasadom Karty PEN Clubu.

Ciągłość instytucjonalna Polskiego PEN Clubu, przez lat osiemdziesiąt obecnego w polskim życiu, była przedmiotem troski i starań kilku pokoleń pisarzy i intelektualistów. Pojęcie «ludzie PEN Clubu» zakładało rozpoznawalny rodzaj postawy, wartości i ideałów, który określił Jan Parandowski jako miarę wysokiej kultury, świadomość odpowiedzialności przed własnym sumieniem i przed społecznością literacką, poczucie obowiązku, wierność zasadom koleżeństwa i przyjaźni. Wiernie zaprzyjaźniony z polskimi kolegami Prezes Ukraińskiego PEN Clubu Jewhen Swerstiuk, pisarz z dwunastoletnim stażem więzień i łagrów, stwierdził w połowie lat dziewięćdziesiątych, że wśród wielu ministerstw nowo tworzonych w niepodległych państwach pokomunistycznych brakuje jednego: ministerstwa przyzwoitości. Życzył PEN Clubowi, by mógł stać się takim urzędem. Uderzająca zbieżność postawy i ironii łączy tę uwagę Swerstiuka ze znaną sentencją honorowego Prezesa Polskiego PEN Clubu Władysława Bartoszewskiego: «Warto być przyzwoitym – choć to nie zawsze się opłaca».

Ze wstępu Iwony Smolki i Adama Pomorskiego


 
Międzynarodowy Dzień Pisarzy

2015.03.03

2015-03-03

Polski PEN Club
ul. Krakowskie Przedmieście 87/89
00-079 Warszawa

 

Szanowny Pan 

         Adam Pomorski

   Z okazji  Międzynarodowego Dnia Pisarzy składamy  w Pańskie ręce  wiązankę najlepszych życzeń dla wszystkich ludzi pióra, którym dzień dzisiejszy daje sposobność  świętowania.  Jak pisać do pisarzy nie ocierając się o frazesy? Chyba tak po prostu z potrzeby serca. Tak więc życzymy Wszystkim Pisarzom, by w spokoju  oddawali się twórczej pasji nie martwiąc się prozą życia. Życzymy przychylności wydawców, krytyków i recenzentów oraz tej najważniejszej  - czytelników.

To dzięki Waszej pracy wielu ludzi może podróżować do innych, często lepszych światów istniejących w Waszych utworach. Dajecie czytelnikom chwile odprężenia, relaksu, radości, najczęściej jednak impuls do refleksji, przemyśleń  czy zmiany poglądów. Jesteście nam potrzebni!

Piszcie, łamcie stereotypy, przekraczajcie granice i pozwalajcie nam korzystać z Waszego dorobku intelektualnego.

Z pozdrowieniami

Czytelnicy

 oraz Pracownicy Gminnej Biblioteki Publicznej w Jaworzu
90-lecie Polskiego PEN Clubu (1925-2015)

2015.01.21

90-lecie Polskiego PEN Clubu (1925-2015)
Stefan Żeromski założyciel Polskiego PEN Clubu (1864-1925)

2015.01.20